fbpx

Home

The Mildly Studio is a full-service wedding production

Mildly Studio – เราให้บริการด้าน Production ในงาน Wedding ทั้งหมดครับ

เช็คคิวว่างและจองคิวงาน Line&Tel: 0972040704 // เต้ย

About

About

ผมเริ่มต้นการถ่ายภาพจากกล้องที่คุณพ่อส่งต่อมาให้ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาปี 1 ถ้าจำไม่ผิดน่าจะยุคช่วงที่คร่อมกลางระหว่างกล้องฟิล์มกับกล้องดิจิตอล คุณพ่อผมถ่ายรูปมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆ พอเข้ายุคดิจิตอลคุณพ่อก็ถอยกล้องใหม่ กล้องตัวเก่าก็เลยกลายเป็นของผมโดยปริยาย หลังจากได้กล้องมาก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆจนเรียนจบด้าน IT ที่ ABAC จบออกมาก็ทำงานตรงสายเลย เข้าบริษัท IT ที่มาเปิด Headquarter…

Review – รีวิว

PHOTOGRAPHY - ถ่ายภาพงานแต่ง

CINEMATOGRAPHY - วีดีโองานแต่ง

INSTAGRAM - อินสตาแกรม